Wizyta diagnostyczna

Po dokładnym zbadaniu Pacjenta wykonywane są wszystkie niezbędne czynności diagnostyczne w celu stworzenia indywidualnego planu leczenia:

  • fotografie cyfrowe twarzy i zębów,
  • wyciski w celu wykonania modeli diagnostycznych zębów szczęki i żuchwy,
  • zdjęcia rentgenowskie; pantomograficzne i cefalometryczne.
centrum pięknego uśmiechu ortodent jolanta sęk