Rtg

W klinice ORTODENT wykonujemy zdjęcia radiologiczne najwyższej jakości.  Wykorzystujemy w  tym celu nowoczesną aparaturę cyfrową, dzięki czemu dbamy o bezpieczeństwo naszych pacjentów, zmniejszając do minimum dawkę promieniowania oraz czas naświetlania.  Wykonujemy zdjęcia pantomograficzne i cefalometryczne niezbędne do diagnostyki i planowania leczenia ortodontycznego. Zdjęcia są w formie cyfrowej, co umożliwia ich komputerowa obróbkę i ułatwia diagnozę.

Zdjęcia pantomograficzne i cefalometryczne wykorzystuje się również w stomatologii zachowawczej, protetyce, chirurgii stomatologicznej i szczękowo- twarzowej.

ZALETY RADIOGRAFII CYFROWEJ:

– zmniejszenie dawki promieniowania do minimum,

– możliwość obróbki obrazu rentgenowskiego po jego zarejestrowaniu,

– skrócenie czasu naświetlania,

– elektroniczna archiwizacja danych,

– możliwość transmisji danych,

– ochrona środowiska naturalnego – nieużywanie chemikaliów.

Zdjęcie pantomograficzne i cefalometryczne

ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE

Jest to zdjęcie rentgenowskie, na którym jednocześnie widoczne są:

– wszystkie zęby,

– wyrostek zębodołowy szczęki,

– część zębodołowa żuchwy,

– stawy skroniowo- żuchwowe,

– zatoki szczękowe,

– kości twarzoczaszki.

 

Na podstawie zdjęcia pantomograficznego oceniamy:

– budowę zębów,

– ustawienie korzeni zębów,

– próchnicę,

– stan tkanek okołowierzchołkowych,

– jakość wypełnień kanałowych,

– jakość wypełnień i uzupełnień protetycznych,

– stan przyzębia,

– liczbę zawiązków zębowych,

– zęby zatrzymane,

– utkanie kości,

– budowę stawu skroniowo- żuchwowego,

– zatoki szczękowe.

zdj¦Öcie pantomograficzne

 zdj¦Öcie pantomograficzne dziecka

ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE

Jest to zdjęcie rentgenowskie boczne głowy. Wykorzystywane jest głównie w ortodoncji. Na jego podstawie wykonywane są pomiary w celu oceny wady zgryzu, kierunku wzrostu części twarzowej czaszki oraz ustalenie planu leczenia.

 zdj¦Öcie cefalometryczne

centrum pięknego uśmiechu ortodent jolanta sęk