Leczenie

Przebieg leczenia ortodontycznego w Centrum Pięknego Uśmiechu „ORTODENT” przebiega według następujących procedur:

Pani doktor Jolanta Sęk przeprowadza rozmowę z pacjentem na temat jego potrzeb i oczekiwań. Zęby, zgryz, rysy twarzy, praca stawów skroniowo-żuchwowych jest dokładnie badana. Oceniana jest również czynność oddychania, połykania i mowy.

Czytaj dalej

Wizyta diagnostyczna

Po dokładnym zbadaniu pacjenta  wykonywane są wszystkie niezbędne czynności diagnostyczne w celu stworzenia indywidualnego planu leczenia:

  • fotografie cyfrowe twarzy i zębów,
  • wyciski w celu  wykonania modeli diagnostycznych  zębów szczęki i żuchwy,
  • zdjęcia rentgenowskie: pantomograficzne i cefalometryczne.

Analiza przebiegu leczenia

W czasie wizyty przedstawiany jest pacjentowi  plan leczenia i podpisywana jest zgoda na leczenie.

Szczegółowo omawiana jest diagnoza, procedury zmierzające do osiągnięcia jak najlepszego wyniku estetycznego i funkcjonalnego. Prezentowane są rodzaje aparatów ortodontycznych, kosztorys obejmujący proces leczenia i okres retencji.
W planie leczenia brany jest pod uwagę  udział innych specjalistów, jeżeli są ku temu wskazania.
Zgoda Pacjenta na leczenie ortodontyczne wiąże się z podpisaniem umowy .
Po jej zawarciu przystępujemy do leczenia według  harmonogramu przygotowanego indywidualnie dla pacjenta.
Przed rozpoczęciem  leczenia  ortodontycznego konieczna jest wizyta u stomatologa w celu:

  • usunięcia kamienia nazębnego,
  • wyleczenia stanu zapalnego dziąseł,
  • wyleczenia ubytków próchnicowych,
  • reendodoncji.

Założenie aparatu stałego

Założenie aparatu to zabieg bezbolesny trwający ok. 1,5 godziny. Po jego założeniu pacjent jest instruowany w zakresie właściwej higieny jamy ustnej.

Wizyty kontrolne

Wizyty kontrolne po założeniu aparatu stałego odbywają się co 4-6 tygodni. Ocenia się wtedy przebieg leczenia, wymienia ligatury, łuki czy inne elementy aparatu.

Zdejmowanie aparatu

Jest to zabieg trwający ok. 2 godzin, mający na celu usunięcie elementów aparatu oraz dokładne oczyszczenie i wypolerowanie zębów. Na tak przygotowane zęby przykleja się stały retainer lub pobiera się wyciski w celu wykonania ruchomego aparatu retencyjnego.

Retencja

Okres stabilizacji trwa kilka lat od momentu zdjęcia aparatu. Wyróżniamy retencje za pomocą retainera stałego ( przyklejonego od strony wewnętrznej zębów) lub retainera ruchomego wykonanego indywidualnie w formie przezroczystej płytki.

centrum pięknego uśmiechu ortodent jolanta sęk