Aparaty stałe

Aparatami stałymi można skutecznie skorygować każdą wadę zgryzu, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, stosując indywidualnie dobrany plan leczenia.

Aparaty występują w kilku systemach. W naszym gabinecie pracuje się w systemie zamków  konwencjonalnych,w którym  dobrany łuk dla pacjenta przymocowuje się za pomocą kolorowych ligatur. Stosujemy również system zamków samoligaturujących, w którym łuki swobodnie przesuwają się w szczelinie zamków zamykanych ruchomą „klapką”.

Czytaj dalej

System samoligaturujący to kolejny krok w rozwoju ortodoncji. Pozwala on na stosowanie mniejszych sił i zredukowanie tarcia w zamkach. Badania kliniczne dowodzą, że stosowanie tego typu zamków  wpływa na szybszy przebieg leczenia, wiąże się z mniejszym bólem i z rzadszymi wizytami.

W Centrum Pięknego Uśmiechu ORTODENT ten typ aparatów szczególnie chętnie zakładany jest przez osoby pracujące za granicą oraz studentów. Mamy dostęp do najnowocześniejszych produktów i najlepszych firm na świecie:  system DAMON, T1 TenBrook, H4, Empower, Clarity SL. 

W trakcie leczenia zakładane są również dodatkowe elementy, które pomagają przesuwać zęby w pożądanym – określonym przez lekarza – kierunku. Pacjent nosi międzyszczękowe wyciągi elastyczne oraz ruchome aparaty. Zęby stopniowo ulegają oczekiwanym przemieszczeniom, a ich układ zbliża się do idealnego łuku. Leczenie trwa około 2 lat i odbywa się pod nadzorem lekarza.

Wszystkie stosowane przez nasz gabinet ORTODENT rodzaje zamków gwarantują sukces w leczeniu.

centrum pięknego uśmiechu ortodent jolanta sęk